Lumia 1020 Throwback! Can HMD & Nokia disr…

Lumia 1020 Throwback! Can HMD & Nokia disrupt like this again?